Home » Quy tắc đặt cược và điều lệ cược tại Letou

Quy tắc đặt cược và điều lệ cược tại Letou

Quy tắc đặt cược và điều lệ cược tại Letou

 1. Tất cả thông tin cá cược như nội dung cược, tên đội, tuyển thủ, tỷ lệ cược và các thông tin liên quan khác do Letou cung cấp nhưng công ty không nhận trách nhiệm đối với các lỗi hay thiếu sót liên quan đến thời gian, địa điểm, tỷ lệ cược, thống kê, thông tin trận đấu và kết quả. Công ty cũng có quyền sửa đổi các lỗi hiển thị để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch. Letou có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp.
 2. Những đặt cược trước khi một sự kiện cược (trận đấu, giải đấu) diễn ra thì được tính là hợp lệ. Nếu sự kiện đó bị hủy và không diễn ra sau 48 giờ tiêp theo thì Letou có quyền vô hiệu hóa tất cả đặt cược trước đó.
 3. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa phiên bản Tiếng Anh và phi Tiếng Anh về các thông tin cược thì phiên bản Tiếng Anh sẽ được chọn làm cơ sở.
 4. Người chơi có trách nhiệm tự theo dõi diễn biến trận đấu và kết quả cược.
 5. Công ty có quyền sửa đổi những quy tắc được quy định ở bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi này có hiệu lực ngay lập tức khi đăng trên website.
 6. Khách hàng thừa nhận thông tin, diễn biến, kết quả trận đấu  và kèo cược trên website, còn thông tin từ live feed do bên thứ ba cung cấp có thể bị chậm trễ hoặc không chính xác. Letou cung cấp dữ liệu bên thứ ba nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) gây ra cho khách hàng.

Quy tắc đặt cược và điều lệ cược tại Letou

Công ty Letou có quyền quyết định cuối cùng về việc hủy bỏ hoặc vô hiệu kết quả một kèo cược hoặc đình chỉ bất kỳ người chơi mà không cần báo trước, trong những trường hợp sau:

 • Các thông tin chi tiết cược có sai sót hoặc không đầy đủ;
 • Tiền cược vượt quá hạn mức cho phép;
 • Cược đặt không đúng quy tắc
 • Lỗi đánh máy hoặc truyền đạt thông tin dẫn đến dữ liệu cược không chính xác;
 • Khi có sự xuất hiện một nền tảng chơi bất thường hoặc xuất hiện một số tiền thắng hoặc thua cao bất thường.
 • Công ty bảo lưu quyền đình chỉ một trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể để sửa chữa bất kỳ lỗi rõ ràng nào, để duy trì tính toàn vẹn và công bằng của trò chơi nói trên.

Trên đây là một số quy tắc đặt cược tại Letou, bạn có thể đọc thêm bản đầy đủ quy tắc đặt cược tại đây.